Hulk Hogan black velvet painting

hulk hogan wwe black velvet painting

velvet painting by Bruce White

14”x 18”

acrylic on black velvet painting

SOLD

Back to WWE