Iron Sheik velvet painting

iron sheik black velvet painting

velvet painting by Bruce White

14”x 18”

acrylic on black velvet painting

SOLD

Back to WWE